• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Program wymiany pieców

Podsumowanie VI edycji programu wymiany pieców

PROGRAM WYMIANY PIECÓW

W celu poprawy jakości powietrza w mieście Żary systematycznie realizowany jest program udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim. W 2022 roku w ramach naboru 39 mieszkańcom Żar udzielono dotacji, angażując przy tym środki pochodzące z budżetu gminy w wysokości 252.216,00 zł, co pozwoliło  zlikwidować ok. 46 palenisk z terenu miasta Żary. Wyeliminowanie procesu spalania węgla w budynkach mieszkalnych przełożyło się na znaczące ograniczenie emisji pyłów,
w szczególności PM10 i PM 2,5 oraz poziomu zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla.

           

Wymiana pieca lub kotła węglowego, to czystsze powietrze w Naszym mieście i w efekcie lepsze zdrowie jego mieszkańców.

 

 

 

 

PODSUMOWANIE V EDYCJI PROGRAMU WYMIANY PIECÓW

V edycja programu wymiany pieców

PODSUMOWANIE IV EDYCJI PROGRAMU WYMIANY PIECÓW

W celu poprawy jakości powietrza w mieście Żary w 2020 roku prowadzono program udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim. W ramach naboru wpłynęło 98 wniosków, z czego po weryfikacji podpisano 81 umów z Beneficjentami na łączną kwotę 681 496,00 zł. Po zrealizowaniu zadania 72 mieszkańcom Żar udzielono dotacji, angażując przy tym środki pochodzące z budżetu gminy w wysokości 434 171,00 zł, co pozwoliło zlikwidować ok. 80 palenisk z terenu miasta Żary. Wyeliminowanie procesu spalania węgla w budynkach mieszkalnych przełożyło się na znaczące ograniczenie emisji pyłów, w szczególności PM10 i PM 2,5 oraz poziomu zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla.
Wymiana pieca lub kotła węglowego, to czystsze powietrze w Naszym mieście i w efekcie lepsze zdrowie jego mieszkańców.

IV edycja programu wymiany pieców

UWAGA
Informujemy, iż dzień 15.02.2020 r. (sobota) przypada na dzień wolny od pracy. W związku z powyższym składanie wniosków rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym tj. dnia 17.02.2020 r. (poniedziałek) od godz. 8:00.
 

III edycja programu wymiany pieców

II edycja

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA WYMIANĘ OGRZEWANIA W 2018 r.

 
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego na wymianę urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym o sprawności cieplnej poniżej 80 % lub użytkowanych dłużej niż 10 lat na urządzenia grzewcze zasilane gazem lub energią elektryczną, w tym pompy ciepła  mogą złożyć wniosek w terminie od dnia 15 lutego 2018 r. do 25 lutego 2018 r.
 
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca - wejście B (biuro podawcze) Urzędu Miejskiego w Żarach, Pl. Rynek 1-5.
 
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wszystkie zasady przyznawania dofinansowania do wymiany systemu grzewczego można znaleźć w regulaminie udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 68 470 83 69 lub 68 470 82 91.
Regulamin oraz wniosek o udzielenie dotacji celowej na zadanie objęte dofinansowaniem dostępne są do pobrania poniżej:
 

I edycja

PODSUMOWANIE I EDYCJI PROGRAMU WYMIANY PIECÓW

W celu poprawy jakości powietrza w mieście Żary w 2017 roku wprowadzono program udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim. W ramach tegorocznego naboru 83 mieszkańcom Żar udzielono dotacji, angażując przy tym środki pochodzące z budżetu gminy w wysokości 446.494,00 zł, co pozwoliło zlikwidować 109 palenisk z terenu miasta Żary. Wyeliminowanie procesu spalania węgla w budynkach mieszkalnych przełożyło się na znaczące ograniczenie emisji pyłów, w szczególności PM10 i PM 2,5 oraz poziomu zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla. Dzięki temu programowi osiągnięto następujący efekt ekologiczny: redukcja pyłów zawieszonych w powietrzu na poziomie 8 647,50 kg.
 
Wymiana pieca lub kotła węglowego, to czystsze powietrze w Naszym mieście i w efekcie lepsze zdrowie jego mieszkańców.

Program wymiany pieców

W celu poprawy jakości powietrza w mieście Żary wprowadzono program udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim. W ramach przedmiotowego programu z terenu miasta Żary sukcesywnie likwidowane będą wysokoemisyjne kotły opalane węglem, a w ich miejsce zostaną zainstalowane urządzenia grzewcze zasilane gazem lub energią elektryczną. Dotacja przyznawana jest w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 10 000,00 zł. W wyniku tegorocznego naboru zostanie wymienionych 96 urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym na urządzenia ekologiczne. Wyeliminowanie procesu spalania węgla w budynkach mieszkalnych przełoży się na znaczące ograniczenie emisji pyłów, w szczególności PM10 i PM 2,5 oraz poziomu zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla. Będzie to realna korzyść nie tylko dla mieszkańców, ale wpłynie na poprawę jakości powietrza  w całym mieście.

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.